Phát Biểu Của Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – TS. NGUYỄN THỊ NGHĨA Tại Hội thảo “Mô hình nhân cách giáo viên mầm non thời kì hội nhập quốc tế”

Tháng Bảy 25, 2015 10:22 sáng

Kính thưa các vị đại biểu, các nhà khoa học,

  Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội thảo khoa học “Mô hình nhân cách giáo viên mầm non trong thời kỳ hội nhập quốc tế” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục &Đào tạo, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu về tham dự hội thảo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.
 Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí,
 Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em, có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của các cấp học sau. Trong đó yếu tố quan trọng quyết định chất lượng GDMN là đội ngũ GVMN.
 Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển bền vững đội ngũ nhà giáo về cả số lượng và chất lượng. Nhiều chế độ, chính sách đối với nhà giáo đã được ban hành, trong đó có GVMN, giúp nhà giáo cải thiện cuộc sống, yên tâm gắn bó với nghề (hiện nay, đã có hơn 100 nghìn GVMN (chiếm hơn 60%) được trả lương theo thang bảng lương và nâng lương theo định kỳ). Bộ GDĐT đã ban hành Chuẩn nghề nghiệp GVMN, làm căn cứ để các cơ sở đào tạo xây dựng nội dung chương trình và đổi mới phương pháp  đào tạo. Các trường, khoa sư phạm đào tạo GVMN đã có những đóng góp lớn trong việc đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ. Cả nước hiện có gần 190 nghìn GVMN, trong đó có 96,2 % đạt chuẩn trình độ đào tạo, trên chuẩn gần 47%.
 Tỷ lệ GVMN đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo là khá cao, nhưng phần lớn được đào tạo chắp vá, qua nhiều hệ, nhiều loại hình đào tạo nên năng lực thực tế chưa tương thích với trình độ đào tạo; khả năng đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN mới còn hạn chế. Các trường sư phạm đào tạo GVMN đang đứng trước mâu thuẫn giữa yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo với những khó khăn về đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất của trường. Vẫn còn nhiều giảng viên đào tạo GVMN có chuyên môn chưa phù hợp, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo chậm đổi mới, vì vậy chất lượng đào tạo chưa được cải thiện. Việc đào tạo GVMN chưa thật sự gắn với thực tiễn chỉ đạo của các cơ quan quản lý GDMN. Một bộ phận sinh viên ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đổi mới GDMN hiện nay.
 Thực tế trên đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các cơ sở đào tạo GVMN trong cả nước, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của khoa học công  nghệ, của kinh tế tri thức; đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, hiện đại. Những đặc trưng của thời đại toàn cầu hóa, của nền kinh tế thị trường đặt ra những yêu cầu phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, xác định mô hình nhân cách GVMN có tầm quan trọng đặc biệt trong việc phát triển đội ngũ GVMN trong thời kì hội nhập quốc tế.
 Bộ GD&ĐT hoan nghênh sáng kiến của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình nhân cách giáo viên mầm non trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. Đây là việc làm thiết thực thể hiện sự quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về phát triển ngành sư phạm, đặc biệt là vị trí, nhiệm vụ của các trường sư phạm trọng điểm, đồng thời góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về “Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí là khâu then chốt”.
 Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, các cơ sở đào tạo GVMN trao đổi, chia sẻ nhận thức, quan điểm về nhân cách và đặc trưng nhân cách GVMN, những yếu tố ảnh hưởng tới nhân cách GVMN trong giai đoạn hiện nay; những bất cập trong đào tạo GVMN, đề xuất mô hình nhân cách GVMN đáp ứng yêu cầu phát triển GVMN trong thời kì hội nhập quốc tế, trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, người GV cần có những phẩm chất và năng lực gì…
 Đây là buổi sinh hoạt học thuật của các cán bộ quản lí giáo dục, các chuyên gia về GDMN, các nhà khoa học, giảng viên các trường, các khoa sư phạm đào tạo, bồi dưỡng GVMN. Đặc biệt, Trường ĐHSP Hà Nội, trường đại học trọng điểm của đất nước, là cơ sở sư phạm hàng đầu về đào tạo giáo viên, đã đào tạo nhiều thế hệ giáo viên có chất lượng cao, có những cống hiến đặc biệt cho đất nước, trong đó, Khoa Giáo dục Mầm non của trường có những đóng góp đáng kể, là đơn vị khởi xướng vấn đề “Mô hình nhân cách giáo viên mầm non trong thời kỳ hội nhập quốc tế”, một vấn đề không chỉ trong ngành mà toàn xã hội quan tâm. Chúng tôi mong rằng Trường Đại học Sư phạm  Hà Nội sẽ tập hợp được sức mạnh của đội ngũ các nhà khoa học để hoàn thành tốt những nội dung và mục tiêu mà Hội thảo đã đặt ra.
 Bộ GD&ĐT luôn quan tâm, ủng hộ những sáng kiến của Nhà trường và mong rằng trong thời gian tới những vấn đề mà Hội thảo đặt ra sẽ sớm trở thành hiện thực.
Một lần nữa, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các nhà khoa học tham dự hội thảo sức khoẻ, thành công và hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn!